Browsing Tag

Easy Potting Mix

ചിരട്ട ഒരു സംഭവം തന്നെ.. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചിരട്ട മാത്രം മതി ചെടി നടാം.. മണ്ണ്…

Easy Potting Mix Malayalam : ഇനി നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടം അടിമുടി മാറ്റാം, വേണ്ടത് കുറിച്ച് ചിരട്ട മാത്രം….നമ്മുടെ…