ഇതിന്റെ ഒരു ഇല മതി 100 കളറുകൾ ഉണ്ടാക്കാം.. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ബെഗോണിയ ധാരാളം തൈകൾ…

വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇല ചെടിയാണ് ബെഗോണിയ. നിഷ്പ്രയാസം വീട്ടിൽ വളർത്തി എടുക്കാവുന്ന ഈ ചെടി ഒരു ഇലയിൽ നിന്ന്…

ഇതൊരു പിടി മതി വയസ്സൻ വെണ്ട വരെ കിലോ കണക്കിന് വെണ്ടയ്ക്ക തരും.. ടെറസ്സിലെ വെണ്ട…

Ladies finger krishi tips malayalam : കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയില്‍ ഏറ്റവും നന്നായി വളരുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് നമ്മുടെ…

കൊങ്ങിണി ചെടിയിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.. പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിറയാൻ…

കൊങ്ങിണി ചെടികൾ എങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്യണം എപ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്യണം. പ്രൂൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം…

ടർട്ടിൽ വൈൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ.. പനംകുല പോലെ വളരും; ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ടർട്ടിൽ വൈൻ വളർത്തി…

എപ്പോഴും മനോഹരമായ ചെടികൾ വളർത്തുന്നത് വീടിന് ഭംഗി കൂട്ടും എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അടുത്ത കാലം കൊണ്ട്…

ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ പയർ പറിക്കാം.. പയർ നന്നായി പൂക്കുവാനും…

മിക്ക ആളുകളും വീടുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പയർ. എന്നാൽ പലരുടെയും പരാതിയാണ് പയർ കുലകുത്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല…

ഈ ഒരു പൊടി മാത്രം ചേർക്കൂ.. മണി പ്ലാന്റുകൾ തഴച്ചു വളരും; ഇനി മണിപ്ലാന്റ് നിറഞ്ഞു…

Money plant Tips and tricks : മണി പ്ലാന്റുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് ആണല്ലോ. അതു കൊണ്ടുതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മണി…

നാരകം ഇതു പോലെ കുലകുത്തി കായ്ക്കാൻ ഈയൊരു വളം മതി.. നാരകം നിറയെ കായ്കൾ പിടിക്കാൻ.!!…

നാരകം രണ്ടു തരത്തിലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുക. ആദ്യത്തേത് വിത്ത് മുളച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതും…