ഈ ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ.? നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു ഇല മതി.. നീലയമരി ചെടിയുടെ…

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ മിക്കവീടുകളുടെയും തൊടികളിൽ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയ പെടാതെ പോകുന്ന ചെടിയാണ് നീലയമരി. പേര് കേട്ട് നീല…

ദിവസവും വെറും വയറ്റിൽ ആര്യ വേപ്പില രണ്ടെണ്ണം ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ചാലുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന…

Neem Leaves Benefits Malayalam : പവിത്രമായ മരങ്ങളിൽ ഒന്നായി പുരാതന കാലം മുതലേ കരുതുന്ന വീട്ടുമുറ്റത്ത് നട്ടു…