ചെടികൾ കുലകുത്തി പൂക്കാനും കായ്ക്കാനും ഓറഞ്ച് തൊലി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മതി.!!

ലോകത്ത് എവിടെയും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന പഴമാണ് ഓറഞ്ച്. ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി പൊളിച്ചെടുത്ത് അകത്തെ അല്ലികളാണ് നമ്മള്‍…

ചെടിയിലെ വെള്ളീച്ചയെ തുരത്താൻ ഇനി ഒരു സവാള മതി! 100% വെള്ളീച്ചയും ഇനി പമ്പ…

സവാള കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ജൈവകീടനാശിനി യെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഈ ജൈവ കീടനാശിനി മുളക്, തക്കാളി എന്നീ…