ഏത് മല്ലിയിലയും ഒരു മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി വീട്ടിൽ മല്ലിയില കാട് പോലെ…

Malli Krishi at Home Malayalam : നമ്മുടെ മല്ലിയില കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുപോലെ നട്ടുവച്ചാൽ മതി…

ബാൾസം ചെടികളുടെ മുരടിപ്പ് മാറാൻ ഈ ടോണിക് മാത്രം മതി! ബാൾസം പൂക്കൾ വിരിയുന്ന…

Balsam Plant Careing : ബോൾസം ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇല ചുരുളിപ്പും മുരടിപ്പും മാറി നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള…

ചീത്തയായ പയർ ഒരുപിടി മതി മുറ്റം നിറയെ പൂക്കൾ നിറയാൻ! ചെടികൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി വളം.!!

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ചെടികൾ ആയാലും പച്ചക്കറികൾ ആയാലും ഇവയ്ക്കെല്ലാം നല്ല വളം വേണം. അതിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ…

ഇച്ചിരി തൈരും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ റോസ് പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിറയും.. റോസ് കുലയായി…

Curd fertilizer for rose plant malayalam : എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ വീടുകളിൽ സ്വന്തമായി…