കറ്റാർവാഴ തഴച്ചു വളരാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാന്ത്രിക മരുന്ന്.. കാടു പോലെ തഴച്ചു…

കറ്റാർവാഴയുടെ ഗുണങ്ങൾ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. വീടുകളിൽ ഒരു കറ്റാർവാഴ തൈ എങ്കിലും വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന…

മുളകിന്റെ മുരടിപ്പ് മാറ്റി പുതിയ ഇലകൾ വരാൻ ഒറ്റ ദിവസത്തെ മാജിക്; മുളക് ഇനി കാട്…

വലിയ ഉള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് ഉള്ളിയുടെയും തൊലി നമുക്കെടുക്കാം. കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ…

പച്ചമുളക് നന്നായി പൂക്കാനും കുലകുത്തി കായ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.. നല്ല…

പച്ചമുളക് കൃഷിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്യുകയും അതിൽനിന്നും നല്ല രീതിയിൽ പച്ചമുളക് പിച്ചി…

ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും ഒരുമിച്ച് നട്ടാൽ 100 ഇരട്ടി വിളവ് കൂട്ടാം.. ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്താൽ…

ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നും കഴിയുമ്പോൾ കൃഷിരീതിയിൽ പോലും വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൃഷി ചെയ്യുന്ന…

തുരുതുരാ നാരങ്ങ കായ്ക്കാൻ ഈ വളം മതി.. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നാരങ്ങ ടെറസിലും കുലംകുത്തി…

നാരങ്ങാ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുവാനും…

ബോഗൻവില്ല ഇല കാണാതെ നിറയെ പൂവിടാൻ ഇത് മാത്രം മതി.. ബോഗൻവില്ല കാടു പോലെ പൂക്കാൻ 6…

ബോഗൻവില്ല ചെടികളിൽ നിറയെ പൂക്കളുണ്ടാകാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവയെ പരിപാലിക്കണം…

കോവൽ നിറയെ കായ്ക്കാൻ 1 രൂപ പോലും ചിലവില്ലാത്ത ഈ വളം മതി.. കോവക്ക കാടു പിടിച്ചത്…

വലിയ പരിപാലനവും പരിചരണം ഒന്നും ഇല്ലാതെതന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കൃഷിയാണ് കോവൽ കൃഷി. എന്നാൽ കുറച്ചു…

മാവിൻ തൈകൾ ഇനി വേഗത്തിൽ കായ പിടിക്കും.. ഇനി മാങ്ങ ചുവട്ടിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ചു…

മാവിൻ തൈകൾ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. സാധാരണയായി മാവിൻ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചാൽ…