കോവക്ക വള്ളിയിൽ മഴക്കാലം മുഴുവൻ കോവക്ക തിങ്ങി നിറയാൻ ഞാൻ ചെയ്ത ടിപ്‌സുകൾ.!! | Kovakka krishi malayalam

Kovakka krishi malayalam : സ്വന്തമായി വീടുകളിൽ അടുക്കളത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കോവയ്ക്ക. ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള കോവയ്ക്ക വീടുകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വന്തമായി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ ചില ടിപ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടി മുതൽ മുകൾ വരെ നല്ലതുപോലെ കോവൽ നമുക്ക്

വീടുകളിൽ സ്വന്തമായി വളർത്തി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ടെറസിന് മുകളിലെ വീട്ടു പറമ്പുകളിൽ ഒക്കെ കോവക്ക നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ നാം അവ ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മൂന്നു നാല് അടി വിട്ടതിനുശേഷം മുകൾ ഭാഗത്തായി കട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം. കോവൽ വള്ളികൾ നട്ടതിനു ശേഷം സൈഡിലൂടെ കമ്പുകൾ നാട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും മണ്ണിലൂടെ ഇവ വളർത്തി എടുക്കരുത്. വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ നല്ലപോലെ പുതയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉറുമ്പുകളുടെ ശല്യം ധാരാളമായി ഏൽക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ

അവയെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഒരു കാരണവശാലും മറന്നുപോകരുത്. ഒരു ടീസ്പൂൺ വേപ്പെണ്ണ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നല്ലതു പോലെ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 1 Tsp സോപ്പുപൊടി 2L വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഉറുമ്പുകളെ ഓടിക്കുവാൻ നല്ലൊരു മാർഗമാണ്. വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണൂ. Video credit : MALANAD WIBES