ഉപ്പൻ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ ആരും! ഇതറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും; മഹാഭാഗ്യം ഉറപ്പ്!! | Lucky Bird Uppan at Home Astrology

Lucky Bird Uppan at Home Astrology

Lucky Bird Uppan at Home Astrology : വീട്ടിൽ ഉപ്പൻ വന്നാൽ മഹാഭാഗ്യം ഉറപ്പ് !! പണ്ടുകാലം തൊട്ടു തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും കാണുന്നത് ശകുനങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്നും യാത്രയ്ക്കായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കറുത്ത പൂച്ച കുറുകെ ചാടുന്നത് ദോഷമായി കരുതാറുണ്ട്. അതേസമയം ചില പക്ഷികളെയാണ് ശകുനമായി കാണുന്നത് എങ്കിൽ നല്ലതാണെന്നും പറയും.

അത്തരം പക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ് ‘ഉപ്പൻ ‘. ഉപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ ചകോരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷി വീട്ടിൽ വരുന്നത് നല്ല സൂചനയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു.അഭിവൃദ്ധിയുടെയും, സൗഭാഗ്യത്തിന്റെയും സൂചനയായാണ് ഉപ്പനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ചില പക്ഷികൾ ചില ദിക്കിലൂടെ വരുന്നത് ദോഷമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഉപ്പൻ ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് വന്നാലും അത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പുരാണങ്ങളിൽ പോലും പറയുന്നുണ്ട്.കുചേലൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാനായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ശകുനമായി വന്നത് ഉപ്പൻ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷം കുചേലന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. വളരെയധികം കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉള്ള കുചേലന്റെ മാറ്റമാണ് ഈയൊരു ഭാഗത്ത്

നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.ശാസ്ത്രീയമായും ഉപ്പന്റെ സവിശേഷതകൾ നിരവധിയാണ്. കർഷകരുടെ മിത്രം കാക്കകളുടെ രാജാവ് എന്നീ പേരുകളിലെല്ലാം ഉപ്പൻ അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഈ ഒരു പക്ഷിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഉപ്പനെ കാണുന്നത് കൊണ്ടുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണൂ. video credit : Infinite Stories